Sunday, March 27, 2011

ဘေလာ့ေရးသက့္ ႏွစ္တစ္သန္းျပည့္ႏွင့္.. Hit သန္းတစ္ေထာင္ျပည့္ ေက်းဇူးစကား ။

မွန္ရာကုိ ဆုိရေသာ္ အကၽြႏု္ပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အင္မတိ အင္မတန္ ေရးအား ၊ ေတြးအား ေကာင္း ၍ စာေကာင္း ေပမြန္ မ်ားကုိသာ တစုိက္မတ္မတ္ ေရးသားေတာ္ မူထေသာ ၊ စူပါ့စူပါ မဟာ ဘေလာ့ဂါ လဲ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ႏွစ္တစ္သန္းျပည့္ သည္အထိဘေလာ့စေပါ့ ပလက္ေဖာင္း ကုိသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ သုံးစြဲေတာ္ မူသည့္ အတြက္ ဆာဂ်ီကင္း ႏွင့္ လာရီေပ့ခ်္ တုိ႔လုိ သေကာင့္သားမ်ား ထူေထာင္ေသာ ဖြတ္ခ်က္ ဖြတ္ခ်က္ ဂူဂယ္လ္ ေကာ္ပေရးရွင္း ေလး အေနျဖင့္ ဦးစြာ ပထမ လြန္စြာ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူသင့္လွေပသည္ ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ လူေတာ္ အင္မတန္မ်ားေသာ ျမန္မာျပည္သားေတြထဲမွ ကၽြႏု္ပ္သည္ နံပတ္မွာတစ္ ဂဏန္းမွာ ၀မ္း ျဖစ္ေနသူ မဟုတ္ေလာ . . .။ကၽြႏု္ပ္ ဘာေၾကာင့္ ဘေလာ့စေရး ျဖစ္သည္ကုိ စာဖတ္သူမ်ားအား သနားငဲ့ညွာေသာ အားျဖင့္ မအားလပ္သည့္ၾကားမွာ အခ်ိန္စဥ္းငယ္ခန္႔ ဖဲ့ကာ အနည္းငယ္ ရွင္းျပရေခ်ဦးမည္ ။
ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အကၽြႏု္ပ္ ေနထုိင္ခဲ့စဥ္အခါက (ဒါကလဲ ၾကဳံလုိ႔ေျပာတာပါ ၾကြားတာ မဟုတ္ရ ၊ အမ်ားနည္းတူ အလုံးၾကီး လႊတ္လုိက္တာ ) ဟုိက္ပါမားကတ္ တစ္ခုတြင္ အလုပ္ဆင္းရေလသည္ ။ အလုပ္ရွင္မွာ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိး ေပါက္ေဖာ္မ်ား ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ . . ယားလုိ႔ပင္ ဟုိဟာ. မကုတ္အားေအာင္ . . (ဦးေခါင္း ) အလြန္အမင္း ခုိင္းတတ္ေလသည္ ။ သုိ႔ေသာ္ အကၽြႏု္ပ္မွာ မူ ဂုဏ္သေရရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားထံတြင္ အည့ံမခံလုိသည္ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာန ရွိေနသည့္ အတြက္ တုိင္းတစ္ပါး လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္မွ ရုန္းထြက္ရန္ အၿမဲ ၾကံစည္ၾကဳိးစားခဲ့ပါေပ၏ ။ ထုိသုိ႔ ေန႔မအား ညမအား မည္ကဲ့သုိ႔ ေတာ္လွန္ရမည္နည္းဟု အျပင္းအထန္ ၾကံစည္ခဲ့ရာ တစ္ေန႔တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ အၾကံေတာ္ မဟာႀကီးကုိ ရရွိခဲ့ေပသည္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဟုိက္ပါမားကတ္မွ ၀ယ္ယူသည့္ Invoice ေဘာက္ခ်ာမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဳတာ ျဖင့္ စာရင္းသြင္းရေလ့ရွိရာ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ထုိေဘာက္ခ်ာမ်ားကုိ ေခါက္ထား၍ အင္တာနက္ကုိသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အသုံးျပဳရန္ ဟူလုိ႔ . . . ။ထုိသုိ႔ျဖင့္ သူ႕ကၽြန္မခံလုိေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ တကုိယ္ရည္ စြန္႔စားခန္း ေတာ္လွန္ေရးမဟာၾကီး စတင္ခဲ့ပါေပ၏ ။ ကၽြႏု္ပ္သည္

မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလုံ႔လ ျဖင့္ အီးေမးလ္ ဖြင့္ထားက invisible လုပ္ၿပီး ခ်တ္၏ ၊ စုံစီနဖာကုန္ေသာ ျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား ၊ ဖုိရမ္မ်ား (ကုိကုိတုိ႔ အႀကဳိက္ ဟုိဟာ ဒီဟာေတြလဲ ပါသေပါ့ ) အတြင္းသုိ႔ အမည္၀ွက္ မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကာ အမ်ဳိးသားေရး ( အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ အေရး ကိစၥေတြကုိ ေျပာတာပါ ) ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေဆြးေႏြး ေ၀ဘန္ ၏ ရပ္ေ၀းေန၊ ရပ္နီးေန အမ်ဳိးတူ ၊ မတူ လုံမငယ္ မ်ားထံ (ကုလားမေလးေတြေတာင္ ပါေသး ) ေမြးေန႔ဆုေတာင္း အီးကတ္ဒ္မ်ား ပုိ႔လႊတ္ျခင္း၊ မထိတထိ ကလူ၏သုိ႔ ျမဴ၏သုိ႔ ေဆာင္းပါးရိပ္ျခည္ ေျပာဆုိျခင္း (ဒါကလဲ စည္းရုံးေရးအသြင္နဲ႕ပါဗ်ာ) စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အျပင္းအထန္ ႀကဳိးပန္းလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါေပ၏ ။သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ အားထုတ္ၾကဳိးပမ္းေနရျခင္းကုိ မတင္းတိမ္ ၊ မေရာင့္ရဲႏုိင္ခဲ့ပါ ၊ သူ႕ကၽြန္မခံ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္လြန္းလာသည္အေလွ်ာက္ တစ္ခုခု ထပ္လုပ္ရန္ အျမဲတမ္း ၾကံစည္ၾကဳိးစားခဲ့ေလသည္ ။ တစ္ေန႔သ၌

ဂူဂယ္လ္ ေကာ္ပေရးရွင္းေလးကုိ လည္ပတ္ေစရန္ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းေနသည္ သူငယ္ေလး ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ဆာဂ်ီကင္း ႏွင့္ လာရီေပ့ခ်္ ဆုိသည္ သူငယ္ေလး မ်ားသည္ အကၽြႏု္ပ္မွ သူတုိ႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ဘေလာ့စေပါ့ ကုိ မသုံးလွ်င္ ဘ၀ပ်က္ေတာ့မလုိ ငုိယုိ၍ ေတာင္းပန္စာ ပုိ႔လာသည္ အေလွ်ာက္ အကၽြႏု္ပ္လည္း ကၽြႏု္ပ္၏ အထက္တန္းက်လွ၍ ( ေအာက္တန္းက်ဳိးလုိ႔ ) အဆင့္ျမင့္လွေသာ ( ေခြးေျခခုံ တစ္လုံးစာ ) ဘေလာ့ မဟာၾကီး ကုိ စ . . . . တင္ . . . . ခဲ့ . . . ရ . . . ေပ . . ေတာ့ . . . သည္ . . (ဒန္တန္တန္ )ကၽြႏု္ပ္ ဘေလာ့ ေရးသက္ ႏွစ္ တစ္သန္း အတြင္း ေရးသားခဲ့ သည္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျပရသည္ရွိေသာ္ . . . . .ကဗ်ာ

----------------------------------------

တစ္ပုဒ္ ဆုိဆုိသေလာက္ ပီပီ ျပင္ျပင္ ေရးဖြဲ႔ႏုိင္ကာ ေသာက္က်ိဳးနည္း ေကာင္းလွေပ၏
( ေကာင္းမွာေပါ့ ငါေရးတာကုိး )
ကၽြႏု္ပ္၏ ဘေလာ့တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္ ကဗ်ာမ်ားကုိသာ မက .. ခ်ပင္မေရးရေသး အေတြးအဆင့္ ပင္ရွိေသးေသာ ကဗ်ာမ်ား က အစ ကိန္းဘရစ္ခ်္လုိ ေအာက္စဖုိ႔လုိ ယူနီဗာစီတီမ်ားမွ ဘာသာေဗဒ ပါေမာကၡမ်ားက စူးစမ္းေလ့လာ ၍ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ျပဳလုပ္ရန္ အလုအယက္ ေတာင္းခံေလ့ရွိ၏ ။၀တၳဳတို

-----------------------------------------

အကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ Short story ေခၚသည့္ ၀တၳဳတုိ မ်ားကုိ ေရးရန္ဆႏၵ မရွိပါ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ . . အကၽြႏု္ပ္ ၏ဦးေခါင္းမဟာျဖင့္ ဆုိလွ်င္ စစ္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိ ၀တၳဳႀကီးေတြကို ၁၀ မိနစ္ အတြင္း တစ္ထုိင္ထဲ ခ်ေရးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပါေပ... ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရးၾကပါေစ .. အျပင္က ဆုိလွ်င္ ဂါစီယာမားကြတ္ဇ္ တုိ႔. ကပ္ဖကာတုိ႔ ေဘာ္ဒလဲ တုိ႔ .. ျပည္တြင္းကဆုိလွ်င္ ခင္မင္ရင္းစြဲရွိသည့္ ကုိရဲၾကီး(သစၥာနီ) မွစ၍ ဆရာ ေန၀င္းျမင့္ တုိ႔ ဆရာမ ခင္ခင္ထူးတုိ႔ ဗုိလ္ၾကဴး (ၾကဴးႏွစ္) တုိ႔ . . .။အက္ေဆး

--------------------------------------------

စကားေျပပုံစံေတြကုိေတာ့ အကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ၾကဳိက္ႏွစ္သက္လွသည့္ အေလွ်ာက္.. ပုဒ္ေရ ၁၀ ပုဒ္ခန္႔ ေရးသားအားထုတ္ ခဲ့ပါေပ၏

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိးကားၾကပါေစ ကမၻာ့ စာေပေလာက ၊ ျမန္မာ့ စာေပေလာက ( ပန္းဆုိးတန္းက စာအုပ္ဆုိင္မဟုတ္ ) ေႏွာင္းလူမ်ား . . ( ဆယ္ပုဒ္ၾကီးေတာင္ရွိေနတာပဲ ေတာ္ျပီေပါ့ )ရုပ္ရွင္ ၀တၳဳ ခံစားမႈ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အျခားစကားေျပမ်ား

---------------------------------------------------------

ေရးခ်င္စိတ္မရွိပါ.. သုိ႔ေသာ္ မကင္းရာ မကင္းေႀကာင္း ေလးေတြ ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ေတာ့ အေလွ်ာက္ အေလွ်ာက္ေပါ့ေလ....

(တစ္ေလာက ေအာ္စကာဆု တျပြတ္ႀကီး ရတဲ့ King speech လုိကားရုိက္တဲ့ ကေလးေတြကေတာင္ ဇတ္ညႊန္း လာခြဲခုိင္းလုိ႔ ေဟာက္လႊတ္လုိက္ေသးတယ္ ) ကုိယ္မွမအားတာ ေနာ္...။ဓာတ္ပံု

---------------------------------------------------------

ပုံေသ ေတြ မရုိက္ခ်င္ဘူး ပ်င္းလာလုိ႔.. အရင္က က်ဳပ္ဘာပုံပဲရုိက္ရုိက္ အံဩတၾကီး ဆုေပးဘုိ႔ပဲ ၾကဳိးစားေနၾကတာ.. လက္ထဲရွိတဲ့ ကိရိယာ မ်ဳိးစုံနဲ႕ ပုံျဖစ္ေအာင္ ရုိက္ႏုိင္တာကုိက က်ဳပ္အရည္အခ်င္းကုိး . . ပလာယာရွိ ပလာယာနဲ႔ရုိက္ ဓါတ္ပုံျဖစ္တယ္.. ၊ ၀က္အူလွည့္ရွိ ၀က္အူလွည့္နဲ႕ရုိက္. . . ဓတ္ပုံျဖစ္တယ္ .. အိမ္ေျမွာင္ ႏွစ္ေကာင္ မိတ္လုိက္ေနတဲ့ ပုံ ရုိက္လုိက္တာ ရုိဒင္ရဲ႕ ေတြးေခၚသူ ပန္းပုရုပ္ထက္ လႊတ္ နာမည္ၾကီးတာေပါ့ .. အခုေတာ့ အဲ့လုိပုံေသေတြ ရုိက္ရတာ ပ်င္းလာျပီ ပုံရွင္ေတြ ရုိက္ဘုိ႔ၾကဳိးစားေနတာ ..။ ဥပမာ ပရိတ္သတ္ၾကီးကုိ က်ဳပ္ရုိက္ျပလုိက္တဲ့ငွက္ပုံေနာ္... သူတုိ႔လက္ထဲ ေရာက္မွ ပ်ံထြက္သြားတာမ်ဳိး..

က်ဳပ္အတြက္ကေတာ့ နတ္သမီးပုံေတြၾကီးပဲ သီးသန္႔ ရုိက္မွာ ။ပန္းခ်ီ

--------------------------------------------------------

သနားတယ္` ဗန္ဂုိး ´ . . . ျခံတုိးေပေတာ့ .. `ဒါလီ´ . . . နာရီ သာျပင္စားေတာ့...ေျပာျပီးပါေကာလား က်ဳပ္က အႏုပညာ ေမွာ္ ေအာင္ေနတဲ့လူ ..ကြမ္းတစ္ယာေလာက္၀ါးျပီး... ကင္းဗတ္စေပၚ ကြမ္းေသြး ေထြးခ်လုိက္ ပန္းခ်ီကားျဖစ္တယ္.....

ဓါတ္ပုံကိစၥမွာလုိေပါ့... ဘာနဲ႔ ဆြဲဆြဲ ပန္းခ်ီျဖစ္တယ္ ကြန္ပ်ဳတာနဲ႕လား..ေက်ာက္သင္ပုန္းနဲ႕လား.. ထန္းပက္လက္ေျခာက္ကုိ အဖ်ားတစ္ဘက္ ဖြာေအာင္ ထု ထုံးပုံးထဲႏွစ္ျပီး ဆြဲခါလုိက္ရင္ေတာင္ .. ပန္းခ်ီကား ျဖစ္ျပီး သန္းခ်ီတန္ပါတယ္ဆုိ....
ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ကေတာ့ က်ဳပ္လုိ စြယ္စုံရ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ကုိ ရထားတာ..လူ႔ေလာက အတြက္သာမက.. ၃၁ ဘုံ အတြင္းေရာ စၾကာ၀ဌာ အတြင္းေရာ ျပင္ပမွာပါ အင္မတန္မွ ရခဲ လွတဲ့ ဒုလဘၻ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ . ..

သန္းေထာင္ခ်ီတဲ့ စာဖတ္သူေတြသာမက ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ ၂ ရပ္မ်ားစြာ သတၱ၀ါေတြပါ အကၽြႏု္ပ္ ကုိ ေက်းဇူးေတြ တင္ ၿပီး က်ဳပ္ ဘေလာ့တစ္ခါ လာဖတ္ စာမူခ ဆယ္ေဒၚလာ မေပးမေနရ ဥပေဒကဲ့သုိ႕ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာသြား မွာပါ လုိ႔ . . . . ။ ( လူသန္းတစ္ေထာင္ ကုိ ဆယ္ေဒၚလာနဲ႕သာေျမွာက္ၾကည့္ ေထာျပီ )
ျမဳိ႔ေမတၱာခံယူလွ်က္

ေမာင္ဖုန္းျမင့္ ( ခတၱလူ႔ျပည္)
ျပန္ဖတ္လုိပါက

ဘေလာ့ ႏွစ္ပါတ္လည္ တာ၀တိန္တာ နတ္ျပည္

ဘေလာ့ ႏွစ္ပါတ္လည္ ယာမာ နတ္ျပည္

ဘေလာ့ ႏွစ္ပါတ္လည္ တုသီတာ နတ္ျပည္