Tuesday, September 22, 2015

စုန္း (၂) ေပ်ာ္ရႊင္သူေတြ မက္တဲ့ အိပ္မက္အေၾကာင္း
စူးစမ္းမိသူ စုန္း တစ္ေကာင္ အတြက္
ထာဝရ မျပယ္မယ့္က်ိန္စာ ဟာ
မင္းတုိ႔ခ်စ္ျခင္း မွာ မင္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပါေစ...
မင္းတုိ႔ ရဲ႕ ေသမင္းဟာ  မင္းတုိ႔ရဲ႕ မေအာင္ျမင္ျခင္းေတြ .. ျဖစ္ပါေစ . . .
မင္းတုိ႔ ဓမၼသီခ်င္း ဟာ နတ္ဆုိး ခံတြင္းမွ ထြက္ပါေစ . .
မင္းတုိ႔ ရဲ႕ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဝံပုေလြမ်ားရဲ႕
သားရဲတြင္းျဖစ္ပါေစ . . . . .။

ေမာင္ဖုန္းျမင့္
21. September.2015

No comments: