Monday, October 26, 2009

ပုတ္သင္ညဳိ ကမၻာသစ္ျပဇတ္
ဝိေဒဟရာဇ္ ေခတ္ မွ တေကာင္စ ႏွစ္ေကာင္စက်န္ခဲ့ေသာပုတ္သင္ညဳိမ်ားသည္၂၁ ရာစုထဲတြင္မ်ဳိးပြားမႈႏႈန္း လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ အုံလုိက္က်င္းလုိက္ ႀကီးထြားလာေနၾကပါသည္ . . . ။


ထုိ ပုတ္သင္ညဳိတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ မိမိတုိ႔ ကမၻာဦး ဒုိင္နုိေဆာမ်ားမွတဆင့္ ေရြ႕လွ်ားဆင္း သက္လာၾကသူမ်ားဟု သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကပါသည္ . . . ။


ပုတ္သင္ညဳိတုိ႔ ၏ သမုိင္းေခတ္ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ ရာစုသစ္ထဲတြင္ အေရာင္ေျပာင္းရုံမွ်ျဖင့္ လုံျခဳံမႈမရွိေတာ့ဘူးဆုိျခင္းကုိ သိရွိလာၾကၿပီး ပုတ္သင္ညဳိ ပါရာဒုိင္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႔ ပုတ္သင္ညဳိ ရီေဗာ္လူးရွင္း တခု ျပဳလုပ္ခ်င္လာၾကပါသည္ ။ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုတ္သင္တုိ႔သည္ . . .
အၿမဲတန္းသင္ယူေနရမည့္ ပုတ္သင္ညဳိ အဖြဲ႕အစည္းဟု ခံယူလုိက္ၾကၿပီး ၊ပုတ္သင္ညဳိ ဂ်င္နေရးရွင္းမ်ား ၏ ဇီဝမ်ဳိးစိတ္ ျမွင့္တင္ေရးအတြြက္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ၿမဳိ႕ေတာ္ အသီးသီး၏ ေျမေပၚ ၊ ေျမေအာက္ ေန ၾကြက္မ်ား ဆီမွ သင္ယူေလ့က်င့္ျခင္း (တပါးသူမ်ား သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမွ အလစ္အငုိက္ ရွာေဖြ စားေသာက္ တတ္ေစရန္ ) ၊ ကမၻာ့ တုိက္ႀကီးမ်ား အသီးသီးတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾက ကုန္ေသာ က်ီးကန္းမ်ားဆီမွ သင္ယူျခင္း (က်ီးကန္းမ်ား ၏ အမူအက်င့္ ဓေလ့ စရုိက္မ်ားကုိမူ ျမန္မာ့ စြယ္စုံ က်မ္း မ်ားတြင္ အက်ယ္ရႈရန္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ဘရန္ဒြန္လီ၏ The Crow ဇတ္ကားကုိ ပုတ္သင္မ်ား အသဲစြဲ ႀကဳိက္ ႏွစ္သက္ၾကပါသည္ ။ ) ပုတ္သင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ ပညာရည္ ျမင့္မားေရး ၊ က်မ္းႀကီး ၊က်မ္းခုိင္ မ်ားႏွင့္ စာႀကီးေပႀကီးမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိးဟတ္မ်ား၊ ျခမ်ား ဆီမွလည္း သင္ယူေလ့က်င့္ ၾကပါေသး သည္ ။ပုတ္သင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းႏွင့္တကြ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ စားဖားမ်ား ၊ဖားျပဳတ္မ်ား ၊ ဖားခုံညင္းမ်ား ၊ ဖားလတက္မ်ား ၊ ေက်ာ္စံေကးမ်ား ( ဖားဟူသည့္ အကၡရာ စာလုံးေပါင္းပါဝင္သည့္ သက္ရွိမ်ားမွ အစ၊ စြတ္ဖားလွည္းအဆုံး ) ထံမွ လည္း အပတ္ တကုတ္ ၊ႀကဳိးစားပမ္းစား သင္ယူေလ့က်င့္ခဲ့ ၾကပါသည္ ။ ( ဤေနရာတြင္ ပုတ္သင္မ်ား၏ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈ ကုိ ေလးနက္ေပၚလြင္ေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေရးသားရမည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ အမွန္တကယ္ မသိရွိခဲ့ပါ ။ )ပုတ္သင္မ်ား သည္ အျမင္ က်ယ္ေစေရးအတြက္ ဇီးကြက္မ်ား ထံမွ သင္ယူျခင္း ၊ ျမင့္ျမင့္ပ်ံ၍ ေဝးေဝးျမင္ႏုိင္ေစရန္ လဒမ်ား ဆီမွ သင္ယူျခင္း ၊ အညွီ ၊ အေဟာက္ရွိရာ ဆီသုိ႔ အုပ္ဖြဲ႕ ေပ်ာ္ပါးႏုိင္ေရးအတြက္ ယင္ေကာင္မ်ား ဆီမွ သင္ယူျခင္း ၊ အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိမူ ဤေနရာမွ ေန၍ အက်ယ္တဝင့္ မေရးသား မေျပာဆုိလုိေတာ့ပါ ။ပုတ္သင္မ်ားသည္ ကမၻာျပားၿပီ ဟူေသာ အယူအဆကုိလဲ လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါသည္ ။ ထုိ႔အျပင္ ပုတ္သင္မ်ား သည္ေခတ္သစ္ စိတ္ပညာကုိ ကၽြမ္းက်င္လာၾကသည့္ အေလွ်ာက္ ၊ စိတ္ပညာ သေဘာတရား အရ အုပ္စုဖြဲ႔ ဖိအားေပးျခင္းသီဝရီ ( Group pressure ) ကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးခ် လာႏုိင္ၾကပါသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ . . . pokethinnyo@gmail.com ဟူ၍ ေမးလ္ အေကာင့္တခု ျပဳလုပ္ကာ ကမၻာ့ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ပုတ္သင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္၍ ခ်က္တင္မ်ားတြင္ ပုတ္သင္ ပဓါန ဝါဒ ကုိ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ျဖန့္ျဖဴး ျခင္း ၊ ပုတ္သင္ မ်က္ႏွာ စာအုပ္ အမည္ရ ဆုိရွယ္ နက္ေဝ့ါ ကင္း ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ ဖန္ကလပ္မ်ား ထူေထာင္ၾကျခင္း ၊


ထုိ႔အျပင္ မိမိတို႔၏ ဝါဒေရးရာမ်ားကုိ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းရန္ အလုိ႕ငွာ ဂူဂယ္မွ အလကားပဲတင္းကုိ ေဈးမဆစ္ပဲ ရေသာဘေလာ့မ်ားတြင္ www.http//pokethinnyo.blogspot.com ဟူေသာ စာမ်က္ႏွာကုိဖန္တီးကာ ပုတ္သင္ညဳိအႏုပညာ အမည္ရ ကဗ်ာ ၊ စာေပ၊ ေဆာင္းပါး၊ အက္ေဆး မ်ားကုိ ေရးသားတင္ျပလာၾကပါသည္ . . . ။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ Art For Pokethinnyo Sake အႏုပညာသည္ ပုတ္သင္ညဳိ မ်ား အတြက္ ဟူေသာဝါဒတခုသည္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔တြင္က်ယ္လာပါေတာ့သည္ ။

ဤကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ပုတ္သင္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆုိေသာ အားျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံႀကီးတႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ဒုံမ်ားကုိ ပုတ္သင္မ်ား ျဖင့္အမွတ္အသားလုိဂို ျပဳလုပ္ကာ အေဖာ္ ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္ တြင္က်ယ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါေတာ့သည္ ။ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ထပ္မံသိရွိရသည္မွာ ေရာခ့္ပုတ္သင္စတီးဝပ္ သီဆုိေသာ ေယာယိမ္းလုိက္ ဘသား ယိမ္း လုိက္ အမည္ရွိေသာ ေရာခ့္ ေတးဂီတ အယ္လ္ဘမ္မွာ ပုတ္သင္မ်ား ၾကားတြင္ အေရာင္းရ အတြင္က်ယ္ဆုံး ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ဤတြင္ အက္ေဆးဟူေသာ ေလဘယ္လ္ကပ္၍ ကၽြႏု္ပ္ ေရးခ်င္ရာ ေလွ်ာက္ေရးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား နိဌိတံ ပါ၏ ... ။ဖုန္းျမင့္
(ခတၱ ပုတ္သင္ညဳိ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရာအရပ္ )

5 comments:

အိုင္လြယ္ပန္ said...

အင္း ..
အစ္ကိုေရ ..
ေခါင္းလာ ညိတ္ပါတယ္ ..။။။

ဂ်ဴနို said...

ဒီပို႕စ္ တအား မိုက္တယ္ ။
အေတြးေတြ အေရးေတြက တကယ့္ ပုတ္သင္ညိဳေလာက ကို ကြက္ကနဲ ကြင္းကနဲျမင္ေစလို႕ ပုတ္သင္ညိဳ ညီလာခံက ပုတ္သင္ညိဳမ်ားလိုပဲ ေမာင္ပုတ္သင္ ဖုန္းျမင့္ အဆိုကို ေခါင္းညိတ္ ေထာက္ခံရပါေၾကာင္း။


မအယ္

thoehtane said...

khitta gaung win nyeint lite mi p byar :D

Anonymous said...

ဖတ္ေနရင္းရီရတယ္ဗ်ာ... ပုတ္သင္ညိဳနဲ႔ အေဖာ္နဲ႔
ဘယ္လို ပတ္သက္သြားပါလိမ္႔ ...

mie nge

မိုးအိမ့္ျဖဴ said...

ေအာ္ အေရးေကာငး္ေတာ့လဲ ဒီလိုပဲေပါ့ေလ ဖတ္လိုက္ရတာေတာ့ အက်ိဳး႐ွိသြားပါ၏ ...။ ကိုယ္လိုရာကို မရ ရေအာင္ ဆြဲေခၚေရးေသာ အေရးမ်ိဳးေတြ ခဏခဏ ဖတ္ဘူးတယ္ဗ် တကယ္ပါ ဖတ္ေလ ဖတ္ေလ ဖတ္မ၀ေလးပဲ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ